CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Regler & information

Viktiga datum HT 2014

Terminens start - vecka 38

Höstlov - vecka 44

Terminens avslutning - vecka 50 

Anmälan

Anmälan är bindande. Du anmäler dig till våra kurser direkt via vår hemsida. När vi fått din anmälan får du en bekräftelse och en faktura till din mejladress. Har du ej fått kursbekräftelse vänligen kontakta oss. Vid varje kursstart krävs en ny anmälan. Du blir ej automatiskt överflyttad till nästa termin.

Betalning

Betalning görs till bankgiro. Kursavgiften skall vara oss tillhanda senast kursstart. Vid anmälan tätt inpå kursstart gäller betalning oss tillhanda senast 14 dagar från kursbekräftelsens datering. Förfallodatum står på din kursbekräftelse. Vid försenad betalning påförs en avgift på 150 kr.

Enstaka lektioner. Prova på lektion

För dig som vill prova på ett ämne innan du anmäler dig finns det möjlighet att i mån av plats göra det. Detta innebär dock ingen platsgaranti eller förtur. Vill du ha garanterad plats på kursen krävs en anmälan. Avgift: 120 kr. Enstaka lektioner betalas kontant.

Bestämmelser vid avanmälan

Eventuell avanmälan görs skriftligen och skall vara oss tillhanda senast en vecka före kursstart. Du är inte avanmäld förrän en skriftlig avanmälan inkommit. När vi fått din avanmälan skickar vi en bekräftelse. Vänligen kontakta oss om du ej fått bekräftelse på din avanmälan.  Vid avanmälan senare än en vecka före kursstart debiteras en avanmälningsavgift på 150 kr per kurs.

Vid avanmälan från och med kursstartsdagen debiteras full kursavgift. Om du avbryter kursen eller inte kommer till kursstart är du skyldig att betala full kursavgift. Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgiften. Om du på grund av sjukdom ej har möjlighet att fullfölja kursen och styrker detta med läkarintyg återbetalar vi kursavgiften för den tid läkarintyget avser, minus avanmälningsavgift på 150 kr. Om kursen som du har anmält dig till är fullbokad eller har för få anmälningar för att starta återbetalas inbetalt belopp i sin helhet.

Danskonstakademien  förbehåller sig rätten att ändra tid och lärare om så blir nödvändigt.

Byte av kurs och missade lektioner

Du kan byta kurs i mån av plats under de två första kursveckorna. Från och med den tredje kursveckan uttages en avgift på 100 kr per kursbyte. Om du har missat lektioner kan du ta igen dem på ordinarie terminskurser under pågående termin, i mån av plats.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till Danskonstakademien kommer att behandlas lokalt i datasystem i den utsträckning som behövs för vår administration av anmälningar och betalningar samt för att informera om skolans verksamhet. 

Elevernas gäster som vill titta på

När det gäller nybörjarelever får anhöriga närvara på första och sista lektionstillfället. När det gäller fortsättarelever får anhöriga närvara på terminens sista lektionstillfälle (öppen lektion). Anhöriga får inte närvara på andra lektionstillfällen. Det är för att eleverna ska få bästa förutsättningar att koncentrera sig på övningar. Vi vill ge våra elever i de lägre stadierna möjlighet att lära sig danserna i en så trygg miljö som möjligt utan att behöva känna press utifrån. Alla anhöriga är alltid välkomna till våra uppvisningar i balett som vi brukar ha i slutet av maj eller i början av juni. 

Nivåuppdelning

  • Nyb inga förkunskaper behövs
  • N/F en termins förkunskaper
  • Forts tre terminers förkunskaper
  • F/M fem terminers förkunskaper

Detta är rekommendationer och gäller inom respektive stil. Var noga med vilket stadium du anmäler dig till. Om du är osäker, rådfråga gärna oss innan du anmäler dig. Läraren ansvarar för att om nödvändigt placera om deltagare till lämpligt stadium.

Skogräns och personliga tillhörigheter

För allas trivsel, var snäll och respektera att vi inte har ytterskor i dansskolans lokaler. Medtag rena ombytesskor!Danskonstakademien ansvarar ej för personliga tillhörigheter.

Övrigt

Vår hemsida sparar ingen information i onödan, danskonstakademien.se skickar inte cookies eller på något annat sätta följer våra besökare.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

TOP